fbpx


BADANIE SKALĄ INTELIGENCJI STANFORD-BINET 5

Co to jest?

BADANIE SKALĄ INTELIGENCJI STANFORD-BINET 5


Centrum Terapii Dziecka i Rodziny - Badanie skalą inteligencji Standord Binet 5

Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 to powszechnie stosowany na świecie, indywidualnie przeprowadzany specjalistyczny test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze w populacji i w szczególności w grupach specjalnych. Testy oparty jest o najbardziej aktualną teorię inteligencji CHC.


  • Jaki jest cel badania?
  • Dla kogo przeznaczone jest badanie?
  • Ile czasu twa badanie?
  • Jak wygląda przebieg badania?
  • Jaki jest koszt badania?
Jaki jest cel badania?

Badanie przeprowadzane jest, aby zdiagnozować zaburzenia rozwojowe lub wybitne zdolności u dziecka. Badanie pozwala poznać mocne i słabe strony, aby pozwolić nauczycielom i terapeutom zindywidualizowaną ścieżkę edukacyjno – terapeutyczną.

Dla kogo przeznaczone jest badanie?

Badanie przeprowadzone jest dla wszystkich od 2 roku życia. Test jest dedykowany głownie dzieciom z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami ruchowymi, afazją, opóźnieniem rozwoju mowy. Jest to jedyny test, które precyzyjnie może rozróżnić stopnie niepełnosprawności intelektualnej u osoby badanej.

Ile czasu twa badanie?

Pierwsze spotkanie odbywa się z rodzicami w celu przeprowadzenia dokładnego wywiadu przez psychologa. Na pierwsze spotkanie rodzic powinien zabrać całą dokumentację oraz badania dziecka.

Na drugie spotkanie zapraszamy na dziecko. Wizyta będzie poświęcona na przeprowadzeniu badaniu Stanford-Binet. W zależności od dziecka, badanie w wersji skróconej może trwać od 15 do 75 minut, natomiast w wersji pełnej od 45 do 75 minut.

Jak wygląda przebieg badania?

Badanie przeprowadzane jest zgodnie z opisaną procedurą badawczą. Pełna skala IQ składa się z 10 podskal. Niewerbalna skala IQ opiera się na pięciu niewerbalnych podskalach odnoszących się do każdego z pięciu czynników poznawczych (rozumowanie płynne, wiedza, rozumowanie ilościowe, przetwarzanie wzrokowo- przestrzenne, pamięć robocza). Werbalna skala IQ składa się z pięciu werbalnych podskal odnoszących się do każdego z pięciu czynników. Wykorzystuje się ją przeprowadzając badanie skalą pełną, a także w specjalnych przypadkach badania.

Jaki jest koszt badania?

Badanie wraz z diagnozą pisemną kosztuje 300 zł.

W cenę wliczone są 2 spotkania z psychologiem i diagnoza pisemna. Jedno spotkanie to zebranie wywiadu od rodziców na temat dziecka, oraz badanie, a drugie to spotkanie rodziców z psychologiem w celu omówienia wyników diagnozy.

Centrum Terapii transparent - Logo poziom

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ostatnie wpisy

    Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 dzieckowterapii.pl