fbpx


Psycholog, trener TUS

Barbara KalinowskaBarbara Kalinowska
Absolwentka psychologii w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Posiada doświadczenie w pracy w szkole z dziećmi, z zaburzeniami emocjonalnymi, społecznymi, ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera, z trudną młodzieżą.

Zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i terapeutyczną. Jako trener wykorzystuje różne techniki wsparcia, które potrafi dopasować do konkretnych przypadków. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi.

Z łatwością nawiązuje kontakt zarówno z uczniami, jak i ich rodzicami.

Odbyte kursy i szkolenia:

 • Terapia psychologiczno – pedagogiczna.
 • Opiniowanie psychologiczno – pedagogiczne.
 • Metody projekcyjne.
 • TUS – trening umiejętności społecznych.
 • Tutoring – jako czynnik rozwoju ucznia i nauczyciela.
 • Muzykoterapia i rytmikoterapia.
 • Samouszkodzenia dzieci i młodzieży – jak rozmawiać i pomagać?
 • Przemoc i mobbing w szkole – sposoby przeciwdziałania i pomagania.
 • Potrzeby i emocje, a zaburzenia rozwoju społeczno – emocjonalnego dziecka.
 • Stres i techniki radzenia sobie z nim.
 • Procedura Niebieskiej Karty.
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Centrum Terapii transparent - Logo poziom

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ostatnie wpisy

  Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 dzieckowterapii.pl