fbpx


Logopeda, terapeuta integracji sensorycznej

mgr Dominika Strugińskamgr Dominika Strugińska
Absolwentka logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w normie intelektualnej oraz z różnymi zaburzeniami rozwoju m.in. autyzmem, z.Aspergera, z. Downa. W pracy wykorzystuje elementy Metody Krakowskiej.

Prowadziła warsztaty dla rodziców m.in. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Terapia neurobiologiczna i dieta u dzieci ze spektrum autyzmu”, „Wspieranie rozwoju mowy dziecka”.

Odbyte kursy i szkolenia:

 • Terapia neurobiologiczna – Centrum Metody Krakowskiej
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) – Centrum Metody Krakowskiej
 • Stymulacja mechanizów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu – Centrum Metody Krakowskiej
 • Metoda Krakowska w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – warsztat praktyczny – Centrum Metody Krakowskiej
 • Współpraca ortodonty i logopedy w terapii osób z wadami zgryzu. Diagnozowanie i usprawnianie prymarnych funkcji języka. Przygotowanie aparatu czynnościowego do planowanej terapii ortodontyczno – logopedycznej. Etap I
 • Współpraca ortodonty i logopedy w terapii osób z wadami zgryzu – diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii. Etap II
 • Terapia Ręki – aCentrum
 • Neurofizjologiczne Podstawy Integracji Sensorycznej – kurs pierwszego stopnia
 • Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej – kurs drugiego stopnia
 • „Emisja głosu i dykcja” – warsztat praktyczny
 • „Logorytmika jako ważny aspekt w terapii logopedycznej” – warsztat praktyczny
 • „Zestawienie form zaburzeń mowy a praktyka logopedyczna „ – konferencja naukowo – szkoleniowa

Centrum Terapii transparent - Logo poziom

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ostatnie wpisy

  Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 dzieckowterapii.pl