fbpx


Pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, diagnosta

mgr Kamila Ujmamgr Kamila Ujma
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Zdobyła doświadczenie, pracując z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych i poradniach.

Od 2005 roku prowadzi indywidualną terapię z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi, tj. całościowe zaburzenia rozwoju, spektrum autyzmu, zespół Aspergera, nadpobudliwość psychoruchowa, zespół łamliwego chromosomu X, upośledzenie umysłowe, dysleksja.

Odbyte kursy i szkolenia:

 • Sekwencje i relacje – metody stymulacji lewej półkuli mózgu
 • Interwencja wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne jako element szkolnego programu profilaktyki
 • Praca z dzieckiem nadpobudliwym
 • Projekt wychowawczo-profilaktyczny Trzy Koła – warsztaty Fundacji Wychowawców i Młodzieży PROM
 • Efektywność programów profilaktycznych, akcji społecznych, mediów, przepisów prawa i postawa ludzi dorosłych na ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych
 • Trening Zastępowania Agresji TZA, stopień I
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązywaniu TSR – stopień I,
 • Jak radzić sobie z prowokacyjnym zachowaniem uczniów
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązywaniu w obliczu lęku
 • Ramowy plan terapii dla poszczególnych dysfunkcji procesów integracji sensorycznej
 • Kontrola posturalna a możliwość funkcjonalne kończyny górnej
 • Trudne zachowania u dzieci z całościowym zaburzeniem rozwoju. Metody poznawczo-behawioralne.
 • Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozy i terapii dziecka 0-36 m.ż.
 • Dieta sensoryczna Willbarger
 • Praca z uczniem autystycznym w warunkach klasy integracyjnej i nauczania włączającym
 • Terapia integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym
 • Dziecko autystyczne w klasie integracyjnej
 • Ryzyko dysleksji – diagnoza i wczesna interwencja
 • Ruch Rozwijający I stopnia V.Sherborne

Centrum Terapii transparent - Logo poziom

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ostatnie wpisy

  Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 dzieckowterapii.pl