fbpx


Logopeda, pedagog

mgr Magdalena Andrzejewskamgr Magdalena Andrzejewska
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, logopeda, pedagog opiekuńczo – wychowawczy, masażysta, członek Polskiego Związku Logopedów.

Terapeuta pracujący z pasją, wykorzystując różne metody starannie dopasowując je do indywidualnych potrzeb pacjentów.

Zdobywała doświadczenie pracując z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych.

Doświadczony terapeuta, który sukcesywnie podnosi swoje kwalifikacje.

Odbyte kursy i szkolenia:

 • „Wczesna interwencja logopedyczna dzieci do 3 r.ż. Praktyka bez teorii” – Polski Związek Logopedów
 • „Pacjent z rozszczepem warg i/lub podniebienia – wielospecjalistyczna diagnoza i terapia logopedyczna – CLEFTdreams
 • „Efektywne metody terapii rotacyzu” – Centrum Kształcenia Dobra Kadra
 • MACATON Program Rozwoju Komunikacji – I,II,III stopnia
 • „Autyzm, zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne” – Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
 • „Podstawy ortodoncji dla logopedów. Diagnozowanie i usprawnianie wymowy osób z wadą zgryzu”
 • „Diagnoza i terapia jąkania” – Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
 • „Współpraca logopeda – fizjoterapeuta – lekarz w kompleksowym leczeniu dysfunkcji w układzie orofacjalnym” – Holimedica, Centrum Rehabilitacji
 • „Interdyscyplinarność w logopedii” – Polski Związek Logopedów
 • „Zależności pomiędzy morfologią układu orofacjalnego, funkcjami prymarnymi a artykulacją” – Agnieszka Borowiec
 • „Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno – twarzowych”, Anna Regner, Centrum Kształcenia Dobra Kadra
 • „Dołącz do eTwinning”, Małgorzata Łaska
 • Kurs języka miganego I stopnia – Polski Związek Głuchych
 • „Jak rozumieć i interpretować pojęcia stosowane w orzeczeniach i opiniach psychologiczno – pedagogicznych” – WCIES
 • „Sztuka komunikowania i dialogu – VII Bemowskie Forum Oświatowe – Urząd Miasta Stołecznego. Wydział Oświaty i Wychowania dla dzielnicy Bemowo
 • Egzaminator zewnętrzny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie technik masażysta

Centrum Terapii transparent - Logo poziom

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ostatnie wpisy

  Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 dzieckowterapii.pl