fbpx


Terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta EEG-Biofeedback, trener TUS, pedagog

mgr Marlena Patulakmgr Marlena Patulak
Absolwentka kierunku Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień, magister Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Absolwentka Studiów Podyplomowych w kierunku Integracji Sensorycznej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. W ramach wolontariatu działała w wielu organizacjach oraz stowarzyszeniach. Kładzie nacisk na stworzenie przyjaznej relacji z drugim człowiekiem, indywidualne podejście oraz umiejętność bycia obecnym „tu i teraz”. Stale poszerza wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.

Neuropsychoterapeuta EEG Biofeetback, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta Umiejętności Społecznych, Instruktor Terapii Uzależnień, Instruktor Pierwszej Pomocy, Instruktor Gimnastyki Korekcyjnej, pedagog, nauczyciel.

Odbyte kursy i szkolenia:

 • Obserwacja kliniczna w ujęciu fizjoterapeutycznym
 • Trener drużyn odysei umysłu
 • Diagnoza procesów integracji sensorycznej
 • Neurodydaktyka- nauczanie przyjazne mózgowi
 • Dziecko nadpobudliwe ruchowo
 • Skuteczne techniki motywowania ucznia do pracy
 • Znaczenie zabawy w rozwoju psychofizycznym dziecka
 • Autyzm- potrafię rozpoznać
 • Pozytywna dyscyplina
 • Warsztaty “dziecko wiotkie i z obniżonym napięciem centralnym w terapii SI”

Centrum Terapii transparent - Logo poziom

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ostatnie wpisy

  Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 dzieckowterapii.pl