fbpx


Neurlogopeda, pedagog

mgr Marta Malinowskamgr Marta Malinowska
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz UMCS w Lublinie. Logopeda, neurologopeda oraz felinoterapeuta.

Terapeuta pracujący z pasją, z holistycznym podejściem do pacjenta, wykorzystując różne metody, starannie dopasowując je do indywidualnych potrzeb pacjentów.

Zdobywała doświadczenie pracując z dziećmi a także dorosłymi w publicznych i niepublicznych placówkach. W ciągu 17 lat swojej pracy prowadziła szkolenia dla nauczycieli, rodziców i innych specjalistów, prowadziła
zajęcia pokazowe, terapię wspomagającą – felinoterapię.

Przeprowadziła wiele diagnoz logopedycznych i neurologopedycznych, wiele terapii logopedycznych i neurologopeycznych. Prowadziła również praktyki dla studentów logopedii, a także tworzyła wymagania dla programistów pracujących nad multimedialnymi aplikacjami logopedycznymi.

Doświadczony terapeuta, który sukcesywnie podnosi swoje kwalifikacje.

Odbyte kursy i szkolenia:

 • “Zaburzenia zachowania jako konsekwencja trudności szkolnych.”
 • “Awers i rewers dysleksji.”
 • “Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci z wadą wzroku i słuchu.”
 • “SLI a dysleksja – trudności w czytaniu i pisaniu.”
 • “Dysleksja rozwojowa a SLI – diagnoza różnicowa.”
 • “SLI – diagnoza i terapia.”
 • “Biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy.”
 • “Jak skutecznie pomagać.” Cykl szkoleń kształtujących umiejętności diagnostyczno-terapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami szkolnymi.
 • “Rozwój niemowlęcia.” Prawidłowy i zaburzony rozwój niemowlęcia i małego dziecka. Program wczesnej terapii i stymulacji psychoruchowej w oparciu o neurofizjologię rozwoju.
 • “Fizjoterapeutyczne aspekty wspomagania dziecka z zaburzonym rozwojem psychoruchowym”.
 • ,,Terapia dziecka z autyzmem”.
 • ,,Metoda Tomatisa w pracy z dziećmi z deficytami słuchowymi”.
 • ,,Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowa ich ocena”.
 • ,,Zastosowanie nowoczesnej technologii w terapii i edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.”
 • ,,Niewerbalne metody komunikacji. Alternatywne sposoby porozumiewania się osób niemówiących. “
 • ,,Skuteczne metody pracy oraz prawa dziecka z ADHD”.
 • ,, Zespół nadpobudliwości psychoruchowej ( ADHD ).”
 • Instruktor Rekreacji Ruchowej – Felinoterapia.

Centrum Terapii transparent - Logo poziom

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ostatnie wpisy

  Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 dzieckowterapii.pl