fbpx


Terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, trener TUS

mgr Monika Wentykiermgr Monika Wentykier
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Ukończyła studia magisterskie w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie oraz licencjackie w zakresie andragogika specjalna. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie spec. pedagogika przedszkolna.

Terapeuta integracji sensorycznej, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Współpracowała z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w zakresie wdrażania amerykańskich programów rozwijających umiejętności społeczne dzieci w przedszkolach (I Can Problem Solve. Interpersonalny Program Poznawczy oparty na rozwiązywaniu problemów Myrna B. Shure oraz Play Time-Socjal Time, jak organizować pracę grupy, żeby uczyć umiejętności społecznych). Brała udział w pilotażowych programach, których była inicjatorem i koordynatorem w publicznej placówce.

Wiele lat po zakończeniu badań realizowała programy w oddziałach przedszkolnych. Obecnie współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Terapeutów Integracji Sensorycznej biorąc udział w projekcie nad standaryzacją polskiej baterii testów.

Odbyte kursy i szkolenia:

 • Trening umiejętności społecznych (TUS) – kurs kwalifikacyjny, Fundacja Pomoc Autyzm;
 • Modulacja Sensoryczna- neurobiologiczny proces od narodzin do starości, PSTIS;
 • Badanie fizjologii zaburzeń modulacji sensorycznej. Dialogi o samoregulacji.
  Wilbarger i t.M. Stackhouse (PSTIS)
 • Zaburzenia akomodacji wzroku u dzieci rozpoczynających naukę w szkole- warsztaty ortoptyczne, WCIES
 • Skuteczne wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną i techniczną w przedszkolu, APS
 • „Wdrażanie programów rozwijających umiejętności społeczne dzieci w przedszkolach” prowadzonym na Akademii Pedagogiki Specjalnej w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Akademickie Centrum Kreatywności”.
 • Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej Fundacja na Rzecz Rodzin Dzieci z Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami OKNO
 • Warsztaty “dziecko wiotkie i z obniżonym napięciem centralnym w terapii SI”

Centrum Terapii transparent - Logo poziom

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ostatnie wpisy

  Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 dzieckowterapii.pl