fbpxPORADNIA REHABILITACYJNA

Pod okiem fizjoterapeutów nasi Pacjenci każdego dnia pracują nad powrotem do sprawności. Każdy pacjent objęty jest indywidualną i kompleksową opieką.
Fizjoterapia


Rehabilitacja dzieci i osób dorosłych odbywa się w kompleksowo wyposażonych salach ćwiczeń i gabinetach. Pod okiem fizjoterapeutów nasi Pacjenci każdego dnia pracują nad powrotem do sprawności. Każdy pacjent objęty jest indywidualną i kompleksową opieką. Prawidłowa diagnostyka i wywiad pozwalają ustalić cel terapii oraz uzyskać oczekiwane rezultaty.

Rehabilitacja niemowląt i dzieci

 • Metoda NDT-Bobath
 • Metoda PNF w pediatrii
Metoda NDT-Bobath

Założenia Metody NDT-Bobath

Usprawnianie według Metody NDT-Bobath ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN).

Uzasadnieniem dla opracowanego postępowania Metodą NDT-Bobath było stwierdzenie, że rozwój dziecka z dysfunkcją OUN, w tym z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (MPDz), przebiega inaczej niż rozwój prawidłowy. Doświadczenia czuciowo-ruchowe takiego dziecka są odmienne, co wywołuje nieprawidłowe odczuwanie własnego ciała oraz nieprawidłowe ruchy. Reakcje prostowania i równowagi często nie rozwijają się. Zaburzenia w napięciu mięśni i niewłaściwe jego rozłożenie powodują powstawanie odmiennych wzorców ruchowych, typowych dla poszczególnych zaburzeń. Pierwsze nieprawidłowe objawy dotyczą zwykle kontroli głowy i tułowia. Następnie rozwijają się nieprawidłowe ruchy w dystalnych częściach ciała. Dominują wzorce zgięciowe i wyprostne, a rozwój ruchów rotacyjnych jest znacznie upośledzony.

W związku z powyższym główne zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath obejmują:

 • wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia,
 • hamowanie nieprawidłowych odruchów oraz,
 • wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych, co zostaje osiągnięte poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych, czyli punktów kontroli ruchu, którymi są: głowa, obręcz barkowa , obręcz miedniczna i inne części ciała,
 • wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach

Metoda NDT-Bobath  zapewnia poprawę stanu zdrowia u dzieci z następującymi schorzeniami:

 • wcześniaki,
 • wzmożone napięcie mięśniowe,
 • obniżone napięcie mięśniowe,
 • asymetria ustawienia ciała,
 • dziecko z ciąży ryzyka,
 • dziecko z grupy ryzyka okołoporodowego,
 • kręcz szyi,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • opóźnienie ruchowe.
Metoda PNF w pediatrii

Według filozofii PNF, proponowana pacjentowi terapia ma być bezbolesna i funkcjonalna, to znaczy zgodna z potrzebami ruchowymi zgłaszanymi przez chorego i wzorowana  na naturalnych ruchach zdrowego człowieka.

Teoretyczne podstawy koncepcji oparto na prawidłowościach fizjologii rozwoju ruchowego człowieka – rozwój cefalo-kaudalny, od części proksymalnych do dystalnych, z uwzględnieniem poszczególnych faz kontroli motorycznej, nierozerwalnie związanych z osiąganiem nowych pozycji i możliwości poruszania się w nich. Proces uczenia ruchu, rozumiany w PNF jako odtwarzanie utraconej funkcji, wspomagany jest w  terapii zarówno wcześniejszymi doświadczeniami, pochodzącymi ze schematów rozwoju ruchowego dziecka (wiele elementów tych oddziaływań zawarto m.in. w programie pracy na materacu ) jak i wielozmysłowym bodźcowaniem, polegającym na czasowym i przestrzennym sumowaniu się w obrębie synaps pobudzeń różnego rodzaju ( bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe, równoważne, proprioceptywne i in.), które oddziaływają na pacjenta ze środowiska zewnętrznego.

Rehabilitacja dorosłych i młodzieży

 • Metoda PNF
 • Kinesiotaping
 • Pinoterapia
 • Igłoterapia
 • Trening funkcjonalny pod kontrolą ultrasonografu(USG)
Metoda PNF

Według filozofii PNF, proponowana pacjentowi terapia ma być bezbolesna i funkcjonalna, to znaczy zgodna z potrzebami ruchowymi zgłaszanymi przez chorego i wzorowana  na naturalnych ruchach zdrowego człowieka.

Teoretyczne podstawy koncepcji oparto na prawidłowościach fizjologii rozwoju ruchowego człowieka – rozwój cefalo-kaudalny, od części proksymalnych do dystalnych, z uwzględnieniem poszczególnych faz kontroli motorycznej, nierozerwalnie związanych z osiąganiem nowych pozycji i możliwości poruszania się w nich. Proces uczenia ruchu, rozumiany w PNF jako odtwarzanie utraconej funkcji, wspomagany jest w  terapii zarówno wcześniejszymi doświadczeniami, pochodzącymi ze schematów rozwoju ruchowego dziecka (wiele elementów tych oddziaływań zawarto m.in. w programie pracy na materacu ) jak i wielozmysłowym bodźcowaniem, polegającym na czasowym i przestrzennym sumowaniu się w obrębie synaps pobudzeń różnego rodzaju ( bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe, równoważne, proprioceptywne i in.), które oddziaływają na pacjenta ze środowiska zewnętrznego.

Kinesiotaping

To metoda dynamicznego lub statycznego klejenia plastrów, mająca na celu wspomaganie i pobudzenie układu mięśniowego i stawowego. Główną zaletą stosowania kinesiotapingu jest brak ograniczania ruchów pacjenta jak ma to miejsce w przypadku zewnętrznych stabilizacji. Dzięki zastosowaniu plastrowania pacjent uzyskuję zewnętrzną stabilizację oraz w przypadku bardziej skomplikowanych kontuzji, pełni funkcję drenażową pozwalającą zmniejszyć obrzęk w okolicy stosowania aplikacji.

Metoda kinesiotaping:

 • świeże urazy układu kostno-stawowego
 • urazy układu mięśniowego,
 • obrzęki i krwiaki,
 • zewnętrzna stabilizacja,
 • korekcja wady stóp, kolan, kręgosłupa,
 • w celu utrwalenia efektu terapii.
Pinoterapia

Pinoterapia jest to nie inwazyjna metoda polegająca na właściwym stymulowaniu określonych obszarów na ciele człowieka.

Powoduje ona uruchomienie fizjologicznych procesów samo naprawczych organizmu człowieka.

 • Piny – mosiężne gwoździe wykorzystywane do terapii
 • Katy – specjalistyczne narzędzie o gładkich powierzchniach wykorzystywane mobilizacji powięzi.

Pinoterapia:

 • Świeże urazy układu kostno-stawowego,
 • Urazy układu mięśniowego,
 • Blizny,
 • Po unieruchomieniu zewnętrznym,
 • Bóle mięśniowe,
 • Bóle urazowe, przeciążeniowe,
 • Bóle pooperacyjne.
Igłoterapia

Igłoterapia – (suche igłowanie ang. Dry Needling), stosowana jest u pacjentów z przewlekłym i ostrym bólem w mięśniowo-powięziowych punktach spustowych.

Suche igłowanie:

 • przeciążenia układu ruchu,
 • Urazy układu mięśniowego,
 • Blizny,
 • Po unieruchomieniu zewnętrznym,
 • Bóle mięśniowe,
 • Bóle urazowe, przeciążeniowe,
 • Bóle pooperacyjne,
 • łokieć tenisisty,
 • golfisty,
 • kolano biegacza (syndrom pasma biodrowo-piszczelowego,
 • bóle ścięgna Achillesa.
Trening funkcjonalny pod kontrolą ultrasonografu(USG)

Rehabilitacja pod kontrolą ultrasonografu pozwala dostarczyć informacji o uszkodzonych tkankach miękkich oraz jakości ich mechaniki względem siebie. Dzięki obrazowi USG fizjoterapeuta może na bieżąco oceniać efektywność prowadzonej terapii, korygować dotychczas stosowane techniki rehabilitacyjne.

Rehabilitacja z wykorzystaniem USG jest metodą nieinwazyjną i bezbolesną.

SonoFeedBack:

 • monitorowanie w czasie rzeczywistym bieżącego stanu funkcjonalnego tkanek miękkich,
 • oceny funkcjonalnej mięśni, ścięgien i więzadeł,
 • oceny obrzęku tkanek,
 •  wysięku w stawie,
 • wzmożonego unaczynienia danej okolicy.

Terapia Manualna (wg Cyriaxa)
Masaż leczniczy i sportowy

Rehabilitacja wad postawy

 • Metoda PNF
 • Terapia Manualna
 • Kinesiotaping
Metoda PNF

Według filozofii PNF, proponowana pacjentowi terapia ma być bezbolesna i funkcjonalna, to znaczy zgodna z potrzebami ruchowymi zgłaszanymi przez chorego i wzorowana  na naturalnych ruchach zdrowego człowieka.

Teoretyczne podstawy koncepcji oparto na prawidłowościach fizjologii rozwoju ruchowego człowieka – rozwój cefalo-kaudalny, od części proksymalnych do dystalnych, z uwzględnieniem poszczególnych faz kontroli motorycznej, nierozerwalnie związanych z osiąganiem nowych pozycji i możliwości poruszania się w nich. Proces uczenia ruchu, rozumiany w PNF jako odtwarzanie utraconej funkcji, wspomagany jest w  terapii zarówno wcześniejszymi doświadczeniami, pochodzącymi ze schematów rozwoju ruchowego dziecka (wiele elementów tych oddziaływań zawarto m.in. w programie pracy na materacu ) jak i wielozmysłowym bodźcowaniem, polegającym na czasowym i przestrzennym sumowaniu się w obrębie synaps pobudzeń różnego rodzaju ( bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe, równoważne, proprioceptywne i in.), które oddziaływają na pacjenta ze środowiska zewnętrznego.

Terapia Manualna

Terapia manualna jest to obszar fizjoterapii którego celem jest leczenie dysfunkcji nerwowo-mięśniowo–szkieletowych, oparty na wnioskowaniu klinicznym i wykorzystujący bardzo specyficzne środki terapeutyczne oraz ćwiczenia lecznicze dopasowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Pierwszym elementem terapii jest zebranie wywiadu oraz wnikliwe badanie pacjenta w celu ustalenia charakteru jego problemu. Wbrew powszechnej opinii terapia manualna nie zajmuje się tylko i wyłącznie” nastawianiem” kręgosłupa. Aby w pełni rozwiązać problem pacjenta stosowane są techniki na wszystkie części układu ruchu – kości ale też tkanki miękkie (mięśnie, ścięgna) oraz tkankę nerwową.

Kinesiotaping

To metoda dynamicznego lub statycznego klejenia plastrów, mająca na celu wspomaganie i pobudzenie układu mięśniowego i stawowego. Główną zaletą stosowania kinesiotapingu jest brak ograniczania ruchów pacjenta jak ma to miejsce w przypadku zewnętrznych stabilizacji. Dzięki zastosowaniu plastrowania pacjent uzyskuję zewnętrzną stabilizację oraz w przypadku bardziej skomplikowanych kontuzji, pełni funkcję drenażową pozwalającą zmniejszyć obrzęk w okolicy stosowania aplikacji.

Metoda kinesiotaping:

 • świeże urazy układu kostno-stawowego
 • urazy układu mięśniowego,
 • obrzęki i krwiaki,
 • zewnętrzna stabilizacja,
 • korekcja wady stóp, kolan, kręgosłupa,
 • w celu utrwalenia efektu terapii.

Gimnastyka korekcyjna

Centrum Terapii transparent - Logo poziom

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ostatnie wpisy

  Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 dzieckowterapii.pl