fbpx


TERAPIA AUTYZMU

Terapia autyzmu


Centrum Terapii Dziecka i Rodziny - Terapia autyzmu

Autyzm lub zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD) odnosi się do szerokiego zakresu warunków charakteryzujących się wyzwaniami związanymi z umiejętnościami społecznymi, społecznymi, powtarzającymi się zrachowaniami, mową i komunikacją niewerbalną. Według najnowszych badani autyzm dotyka obecnie 1 na 65 dzieci na świecie.

Wiemy, że nie ma jednego rodzaju autyzmu, ale możemy wyszczególnić wiele podtypów, na które największy wpływ ma kombinacja czynników genetycznych i środowiskowych. Ponieważ autyzm jest zaburzeniem szerokim i każda osoba z autyzmem ma odmienny zestaw mocnych i słabych stron. Sposoby uczenia się, myślenia i rozwiązywania problemów przez osoby z autyzmem mogą obejmować zarówno osoby o wysokich zdolnościach jak i tych mniej zdolnych. Niektóre osoby z ASD mogą wymagać znacznego wsparcia w codziennym życiu, podczas gdy inni mogą wymagać mniejszego wsparcia, a w niektórych przypadkach żyją całkowicie niezależnie.

Na rozwój autyzmu może wpływać kilka czynników, którym często towarzyszą zaburzenia sensoryczne i problemy medyczne takie jak zaburzenia żołądkowo – jelitowe, drgawki lub zaburzenia snu, a także problemu ze zdrowiem psychiczny (depresja, lęki i problemy z koncentracją).

Pierwsze oznaki autyzmu pojawiają się zwykle w wieku 2 – 3 lat. Niektóre objawy można zaobserwować nawet wcześniej, a często można zdiagnozować już w 18 miesiącu życia. Badania pokazują, że wczesna interwencja prowadzi do pozytywnych rezultatów w późniejszym żuciu osoby z autyzmem.


 • Jakie są objawy autyzmu?
 • Jak mogę zbadać swoje dziecko pod kątem autyzmu?
Jakie są objawy autyzmu?

Wiek diagnozy autyzmu i intensywność objawów autyzmu są bardzo zróżnicowane. Niektóre niemowląt wskazują objawy już w pierwszych miesiącach życia. W innych zachowanie stają się oczywiste dopiero w wieku 2 lub 3 lat. Nie wszystkie dzieci z autyzmem wykazują wszystkie objawy. Dlatego tak ważna jest profesjonalna ocena.

Jeżeli dziecko wykazuje którekolwiek z poniższych objawów, należy skontaktować się z dowolną Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczną i z pediatrą.

W wieku 6 miesięcy

 • brak lub niewielkie uśmiechy, brak radosnych zachowań
 • brak lub bardzo ograniczony kontakt wzrokowy

W wieku 9 miesięcy

 • brak lub mała reakcja na dźwięk, uśmiechy lub zmiany wyrazu twarzy przy próbie kontaktu

W wieku 12 mcy

 • brak lub słabe gaworzenie
 • brak reakcji na gesty (wskazanie palcem, machanie itp.)

W wieku  24 mcy

 • bardzo niewiele fraz dwuwyrazowych w mowie (wyłączając powtarzanie)

W każdym wieku

 • utrata wcześniej nabytej umiejętności mówienia
 • unikanie kontaktu wzrokowego
 • trudności w rozumieniu odczuć/emocji innych ludzi
 • uporczywe powtarzanie słów lub fraz (echolalia)
 • ograniczone zainteresowania
 • powtarzanie określonych zachowań
 • brak reagowania na zainteresowania i pochwały
Jak mogę zbadać swoje dziecko pod kątem autyzmu?

Zachęcamy do niezwłocznego poddania dziecku badaniu. Możesz przeprowadzić badanie pod kątem autyzmu w dowolnym momencie. Badania przesiewowe nie diagnozują autyzmu. Objawy autyzmu lekarze bardzo często mylą z innymi chorobami. Najnowocześniejszym narzędziem badawczym jest ADOS – 2. Zachęcamy rodziców do korzystania z tego konkretnego narzędzia badawczego, ponieważ jest najbardziej precyzyjne, a margines błędów to zaledwie 3%. Diagnozę mogą Wykonać Państwo w Publicznych, jak i Niepublicznych Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych.

Centrum Terapii transparent - Logo poziom

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ostatnie wpisy

  Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 dzieckowterapii.pl