fbpx


TERAPIA SŁUCHOWA

Co to jest?

Terapia słuchowa


Centrum Terapii Dziecka i Rodziny - Terapia słuchowa

Duża liczba dzieci z zaobserwowanymi deficytami w języku i wymowie (w tym również z problemami w czytaniu i pisaniu) posiada słabo rozwinięty mechanizm przetwarzania dźwięków. Badania podejmowane w tym temacie wskazują, że zaburzenia przetwarzania słuchowego mogą być przyczyną problemów z mową oraz sposobu, w jaki dzieci odbierają (lub słyszą) dźwięki w poszczególnych słowach.

Metoda Johansen IAS – to program terapii dźwiękowej, opartej na muzyce instrumentalnej lub muzyce specjalnie nagranej na syntezatorze. Muzyka jest tak skomponowana, aby obejmować swoim zakresem częstotliwości potrzebne do stymulacji słuchu.

Na podstawie diagnozy, przeprowadzanej przy pomocy audiometru medycznego, dla każdego dziecka przygotowywany jest zindywidualizowany program terapii, który będzie dopasowany do jego możliwości słuchowych. Płytę z nagraniem rodzice otrzymują do domu. Należy jej słuchać codziennie przez 10 -15 minut przez słuchawki nauszne.

Metoda Johansen IAS przeznaczona jest dla osób w każdym wieku – począwszy od małych dzieci, które często są nadwrażliwe na dźwięki, przez dzieci w wieku szkolnym, które mają problemy ze słyszeniem w hałasie po osoby dorosłe cierpiące na migreny. Pomocna jest osobom z różnymi problemami w zakresie mowy i/lub języka – zarówno werbalnego, jak i pisanego, włączając w to dysleksję.


Metoda Johansena polecana jest szczególnie osobom:


z opóźnionym rozwojem mowy,


z dysleksją,


z ADHD i zaburzeniami koncentracji uwagi,


z autyzmem,


z porażeniem mózgowym,


nadwrażliwym na dźwięki,


z zaburzeniami uwagi i percepcji słuchowej,


mającym trudności z poprawnym wymawianiem części słów (“zjadanie“/dodawanie/zniekształcanie),


z ograniczeniami w zakresie zrozumienia języka mówionego,


mającym trudności z poprawnym zapisem usłyszanych wyrazów,mającym trudności z poprawnym rozpoznawaniem fonologicznej struktury dźwięków/wyrazów (np. rytmów, sylab, fonemów),


mającym trudności z rozumieniem i zapamiętywaniem informacji oraz poleceń,


mającym problemy ze słyszeniem w hałasie,


z problemami z samooceną i motywacją, depresją i drażliwością,


z niepoprawnym zachowaniem w wyniku niedostatecznie rozwiniętych zdolności interpersonalnych,


z problemami w nauce języków obcych,


cierpiącym na migreny,


cierpiącym na szumy uszne,


często przechodzącym stany zapalne uszu.W wyniku zastosowania terapii słuchowej metodą Johansena IAS informacje docierające ze świata zewnętrznego do dziecka są przetwarzane znacznie szybciej i efektywniej, dzięki czemu  usprawnieniu ulegają procesy i funkcje organizmu w zakresie:zdolności słuchania, uczenia się oraz pamięci,


rozumienia, jakości i łatwości mowy (dzięki poprawie możliwości analizy dźwiękowej struktury słów),


zdolności koncentracji i utrzymywania uwagi,poprawy oceny własnej i komunikacji interpersonalnej,


poprawy w czytaniu i pisaniu,


motoryki dużej, równowagi i napięcia mięśniowego poprzez oddziaływanie pośrednio na układ przedsionkowy (równowagi), którego receptory są zlokalizowane w uchu wewnętrznym.  • Od jakiego wieku przeznaczona jest terapia?
  • Jak wygląda badanie?
  • Jak wygląda terapia?
  • Co ile powinna odbywać się rediagnoza?
Od jakiego wieku przeznaczona jest terapia?

Nie ma ograniczeń wiekowych w stosowaniu terapii metodą Johansena. Zwykle stosuje się ją u dzieci od około 4 r.ż. Można z powodzeniem stosować ją również u 2- latków, jak i osób dorosłych.

Jak wygląda badanie?

Na diagnozę składają się wywiad z rodzicem, badanie audiologiczne za pomocą audiometru medycznego oraz specjalistyczne testy.

Jak wygląda terapia?

Terapia w metodzie Johansena odbywa się w domu pacjenta i polega na codziennym słuchaniu o tej samej porze 10 – 15 minutowego nagrania z płyty zgodnie z otrzymaną instrukcją. Muzyki należy słuchać z użyciem słuchawek nausznych. Cały program terapii trwa od 10 do 18 miesięcy.

Co ile powinna odbywać się rediagnoza?

Ponowna diagnoza przetwarzania słuchowego odbywa się średnio co 6 – 12 tygodni w zależności od wieku pacjenta.

Centrum Terapii transparent - Logo poziom

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ostatnie wpisy

    Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 dzieckowterapii.pl