fbpx


TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Co to jest?

Trening Umiejętności Społecznych


Centrum Terapii Dziecka i Rodziny - Trening umiejętności społecznych

Trening Umiejętności Społecznych oparty jest na zasadach teorii kognitywnego nauczania społecznego – jest to forma regularnego treningu grupowego.

Głównymi celami programu są:

 • poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych,
 • zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych,
 • zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.

Dzieci zdobywają możliwość:

 • rozpoznawania treści przeżywanych emocji,
 • przeżycia i nauczenia się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,
 • poprawę koncentracji uwagi,
 • pohamowania spontanicznych reakcji,
 • przeżycia pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej,
 • poprawy samooceny.

Za pomocą jakich narzędzi uczymy się na zajęciach?


Ćwiczenia umożliwiających nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich i doświadczenie nowej jakości przeżyć związanych z nabywaniem nowych kompetencji.

Możliwości uzyskania informacji zwrotnej – w różnej formie, jako informacje od trenera, ale też od innych uczestników treningu.

Przeniesienia – generalizacja ćwiczonych umiejętności poprzez wykonywane zadania domowe.


Co ćwiczymy na TUS-ie?


Umiejętności: zawierania znajomości, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, inicjowania rozmowy, dyskutowania, reagowania na krytykę, wyrażania krytyki, radzenia sobie z uczuciami, w tym: rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu i rozczarowania, mówienia komplementów.

Dzieci biorące udział w Treningu Umiejętności Społecznych nabywają takich umiejętności jak radzenie sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), potrafią reagować na zaczepki innych, pohamować własną złośliwość, rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, czekać na swoją kolej i słuchać polecenia do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań


Dla kogo jest TUS?


Dla dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom zdrowym ale nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.


Centrum Terapii transparent - Logo poziom

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ostatnie wpisy

  Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 dzieckowterapii.pl